راهنماي خطوط اتوبوسراني شهر مشهد                

 

 

شماره خط

ابتدا

مسير

انتها

 

خطوط  شهري


2

پایانه خواجه ربيع

م امام حسين(ع)،چ گاز،چ راه آهن،چ خواجه ربيع،م شهدا،چهارطبقه،چ لشكر،م امام خميني

پایانه انقلاب اسلامي

3

پايانه الهیه

ب محمدیه ، ب مجیدیه ، م مطهری،چ نادرشهر، چ ورزش، ب شاهد، پلیس راه، م قائم،
م شهیدفهمیده،م امام حسین(ع)، م فجر، چ گاز

پایانه شهید مفتح

4

پایانه الهیه

ب اماميه، چ رستگاری، دانشگاه آزاد، چ مخابرات، چ ورزش، چ نادرشهر، شریعتی 71 ،
يوسفيه، نمایشگاه، مجتمع شهیدرفیعی، م لادن، م شیلات، چ صيادشيرازي، چ پيروزي،
م هاشميه، م حر، م سلمان، چ خاقاني، فني و حرفه اي، م جهاد

پایانه انقلاب اسلامي

6

پايانه فردوسی

چ ابوطالب،چ ميدان بار، ميدان توحيد، ميدان شهداء، چ شهداء، حرم مطهر،میدان

شهدای مسجد گوهرشاد، ب مصلي، ميدان شهيد عباسپور، بلوارحر، چ شهيد بسكابادي،

انتهاي خيابان شهيد بسكابادي

شهرك شهيد بسكابادي

7

پایانه الهیه

ب اقدسيه، م وليعصر، سجاديه، م بوستان، مركزدرماني امام رضا، فلاحي، م مادر، چ

اماميه، چ حجاب، چ انديشه، ب امامت، چ ميلاد، چ فرامرز، ب فردوسي، م جانباز

پايانه فردوسي

8

پايانه انقلاب اسلامي

م جهاد، م جمهوري اسلامي، م آزادي، م قائم، م شهيد فهميده، م خيام، م امام

حسين(ع)، م فجر، م شهيد عباسپور، نيروهوائي، م حافظ

پايانه انقلاب اسلامي

9

پايانه انقلاب اسلامي

م حافظ، م غدير، م شهيد عباسپور، م فجر، م امام حسين)ع(، م خيام، م شهيد فهميده،

م قائم، م آزادي، م جمهوري اسلامي، م جهاد

پايانه انقلاب اسلامي

10

پایانه وکیل آباد

اقبال لاهوري-سه راه زندان-آب و برق-سه راه كوكا-زير گذر پارك-م.فلسطين-بيمارستان قائم-چ.لشگر-ميدان بسيج

پایانه غدیر

11

پایانه وكيل آباد

ب و یکل آباد، س تربيت، س آب و برق، س هاشميه، م آزادی، م استقلال، چ فرامرزعباسي، ميدان
جانباز، ب فردوسی

پایانه فردوسی

12

حرم
مطهر(روگذرشيرازي)

م شهداء، م توحيد، م فردوسي، م استقلال، چ ميلاد، ب معلم، ب دانشجو، تقاطع هفت تير، ب وكيل آباد

پايانه وکیل آباد

12.1 حرم
مطهر(روگذرشيرازي)
م شهداء، م توحيد، م فردوسي، م استقلال، چ ميلاد، ب معلم، تقاطع دانشجو، م تربيت، انتهای ب معلم،ب و یکل آباد پایانه و یکل آباد
13 پایانه الهیه م هفتم آذر،م نمایشگاه، ب و یکل آباد،پردیس،پژوهش،برگشت به سمت ب نمایشگاه،م هفتم آذر،مجید
یه،سجادیه،امیریه،صادقیه،مجیدیه،مهدیه،امیریه
پایانه الهیه
13.1 پایانه الهیه محمدیه،امیریه،مهدیه، مجیدیه،صادقیه،امیریه،سجادیه،مجیدیه،م هفتم آذر،م نمایشگاه،ب و یکل
آباد،ایستگاه پردیس،ایستگاه شهرک شهربانی،ایستگاه پژوهش،برگشت به سمت ب نمایشگاه،ب
میثاق
پایانه الهیه
13.2 پایانه الهیه ب اقدسیه ،،ب مهدیه ،،ب الهیه ،،ب محمدیه ،،خ رحمانیه ،،ب مهدیه ،،ب مجیدیه ، ب سجادیه،
خ جاهد ، خ بوستان ، م بوستان ، ب مجیدیه، م هفتم آذر،،ب میثاق ، م نمایشگاه، ب و یکل
آباد،پردیس،پژوهش،برگشت به سمت ب نمایشگاه ،،ب میثاق
پایانه الهیه
13.3 پایانه الهیه بزرگراه میثاق، م نمایشگاه ، ب و یکل آباد،پردیس ،پژوهش ، برگشت به سمت،بنمایشگاه، م هفتم آذر
، ب مجیدیه، خ بوستان، خ جاهد، ب سجادیه ، ب مجیدیه ، ب مهدیه ، خ رحمانیه، ب محمدیه ، ب
الهیه، ب مهدیه، ب اقدسیه ، بزرگراه میثاق
پایانه الهیه
14 پايانه الهيه، كوشش م محمديه، اول محمديه، اول مجيديه، خاوران، ميعاد، نيكي، شريعتي، نادرشهر، م تربيت، ب وكيل آباد،
س تربيت، هاشميه، س کوثر، م آزادي
پايانه آزادي
14.1 پایانه الهیه ب اقدسيه، ب سجاديه)دانشكده فني ثامن(، خ ش سليمي، صادقيه، مجيديه، سجاديه، م بوستان، م
نمايشگاه، اول ش نهضت و ارمغان، ب نمايشگاه، ب معلم، تقاطع فارغ التحصيلان، چ ستاري، م تربيت، چ
صدف، چ دانشجو، چ معلم، چ 38 متري، اول معلم، م آزادي
پايانه آزادي
15 پایانه شریعتی س راهنمائي، م راهنمائي، چ خيام، ب سجاد، م استقلال، چ آزادشهر، ب معلم، چ دانشجو، ب شاهد، چ
ورزش، ب فلاحي، ش راه آهن، رستگاري، اماميه، ب ميثاق
فرهنگيان، پایانه
الهیه
15.1 پايانه الهيه ب اماميه، اول رستگاري، تقاطع حسابي، م اماميه، م مادر، چ راه آهن، ب شاهد، چ ورزش، ب شريعتي، چ
اديب، چ مخابرات، ب اماميه، م امام علي، ب سيد رضي، چ معلم، ب وكيل آباد، م آزادي
پایانه آزادي
16 پایانه الهیه،
قاسم آباد
ب اماميه، چ رستگاري، تقاطع حسابي، چ امامیه، چ مخابرات، ب امامیه، سيدرضي، ب آموزگار، ش هاشمی
نژاد، ب امامت)آزادشهر(، چ ميلاد، م استقلال، چ فرامرز، ب فردوسی
پایانه فردوسی
16.1 پايانه الهيه،
حجاب
ب حجاب، م حجاب، چ حسابي، چ اديب، چ حجاب، خ استاد یوسفی، چ ورزش، ابتداي شاهد، چ دانشجو، س
آب و برق، ب وكيل آباد، س کوثر، م آزادي
پايانه آزادي

17

پایانه آزادی

چ.ميلاد-بانك تجارت-انتهاي امامت-پل انديشه-انديشه-تقاطع انديشه حسابي و انديشه-موجهاي آبي-انتهاي انديشه

شهرك رازي،پايانه الهيه

17.1 پايانه الهيه ب حجاب، م حجاب، ب حجاب، چ حسابي، چ اديب، چ حجاب، چ جهاد، اول حجاب، انتهاي شهرك رازي،
انتهاي امامت، چ ميلاد،م استقلال
پايانه آزادي
18 پايانه الهيه ب اماميه، چ رستگاري، چ حسابي، ت فلاحي، ب فلاحي، م مطهري، ب شهيد رفيعي، اول ميعاد، نادرشهر، ب
شهيد ستاري، پيام نور، چ ستاري، م تربيت، ب وكيل آباد، صدف، س آب و برق، س هنرستان، هاشميه، اول
ب باهنر، م آزادي
پايانه آزادي
18.1 پايانه الهيه انتهاي حجاب، م حجاب، چ حسابي، ش لشكر، ميعاد، رسالت، خ شريعتي، نادرشهر، شريعتي، پيام نور، چ
شهيد ستاري، م تربيت، س تربيت، صدف، س آب و برق، هنرستان، هاشميه، فارابي، دانشگاه فردوسي
پايانه آزادي
19 پايانه آزادي ب امامت، انتهاي امامت، انتهاي جلال آل احمد، ب آموزگار، سيدرضي، اول اماميه، چ مخابرات، ب شريعتي،
ت اديب، ت فلاحي، چ ورزش، ب شاهد، چ راه آهن، م مادر، چ اماميه، چ حجاب، چ انديشه، انتهاي ب شاهد
انتهای شاهد
20 پایانه الهیه ب الهیه ،ب سجادیه ، ب عصمتیه ، ب اندیشه،موجهای آبی ، ت حسابی و اندیشه ، ابتدای
ب حسابی،ابتدای ادیب شمالی ، ت ادیب و اندیشه ، ب ادیب ، م مادر، ت شریعتی و ادیب،
ب امام علی)ع( ، ب جلال آل احمد ، چ میلاد ، م استقلال ، ب آزادی ، م آزادی
پايانه آزادي

21

پايانه گردشگري

م خيام، كنارگذر بزرگراه چراغچي، انتهاي ابوطالب، چ وليعصر، ب هدايت، ب هنرور، ب
كريمي، خ حر عاملي، چ عامل، چ عبادي، م شهدا

پايانه شهيد هاشمي نژاد
22 پايانه شهداء م شهدا ، چ میدان بار ، م تختی، خ آبكوه، م راهنمائي، ب صادقي، ب ارشاد، ب
فردوسي، ب فرامرز، خ بهاران، ب ساجدي، م شهيد فهميده، م معراج
فرامرزعباسي، پايانه معراج

22.2

پایانه گردشگری

م بهارستان ، ب خیام شمالی ، ت توس و خیام ، م بو علی ، م فردوسی ، آپارتمان های
مرتفع ، ب فردوسی ، ب خیام ، ب ارشاد ، ب شهید صادقی ، م راهنمایی ، انتهای سناباد
ب کلاهدوز ، خ احمد آباد ، م شریعتی ، چ لشگر ، ب امام خمینی

پایانه انقلاب

23

پايانه شهداء

چ شهيد هاشمي نژاد، چ عبادي، خ عامل، م بوعلي، ب توس، ب وليعصر، خ خيبر، انتهاي
يزدان دوست، م شهيد فهميده، م معراج

پایانه معراج

24 پايانه شهداء چ شهيد هاشمي نژاد، چ عبادي، سه راه كاشاني، چ عامل، ب مطهري شمالي،چ عین
القضات ،خ شهيد صفدري نژاد
انتهای ايثارگران

25

پايانه مصلي

ب مصلي,م عدالت،حرم مطهر, م شهدا, م فردوسي،م استقلال-م.آزادي

پايانه آزادي

26 پایانه شریعتی خ احمدآباد، م احمدآباد، م فلسطين، ب ملك آباد، خ بزرگمهر، ب سجاد، خ بهار، ب
فردوسي، چ فرامرز، خ بهاران، فجر، فخر، ب ساجدي، م شهيدفهميده، ب توس، م
معراج، پايانه معراج
فرامرزعباسي، پايانه معراج
27 پايانه شهداء م توحيد، چ ميدان بار، م تختي، خ آبكوه، م راهنمائي، ب صادقي، م فردوسي، ب توس،
س كارخانه، خ كارگر، كارخانه قند ، ب تلاش
انتهای خيابان تلاش

28

پايانه گردشگري

ب خيام، هدايت غربي، ب موسوي قوچاني، م شفا، ب عبدالمطلب، كوي قائم، م بوعلي،
م ابوطالب، چ عبدالمطلب ، ب عبدالمطلب ، چ عین القضات ب مطهري شمالي، چ عامل،
چ عبادي، م شهداء

پايانه شهيد هاشمي نژاد

28.1 پايانه مصلي ب شهید رستمی ،م ولایت ،میرزا کوچک خان ،ب وحدت ،م راه آهن،چ راه آهن،چ
عبدالمطلب ،م ابوطالب،م موسوی قوچانی،م بوعلی،م فردوسی،ب شهید صادقی ،م
راهنمائی
پایانه فلسطين

29

پایانه راه ‏آهن

ب کامیاب، ب عبدالمطلب،ب ابو طالب ،م ابوطالب، ب كلاهدوز، ب شهید صادقی، م
راهنمائي پایانه فلسطين

پایانه فلسطين

30 پایانه میامی مفتح ، شیخ صدوق ، رسالت ، دروی ، همت آباد ، شهید کاوه 17 ، مهرگان شهرك مهرگان

31

پایانه آزادی

بين استقلال 7 و 9-سيد رضي 47-م.مادر-تقاطع اديب و حجاب-تقاطع اديب و انديشه-موج هاي آبي-انتهاي انديشه

پایانه الهیه

33

میدان شهداء

چ خواجه ربيع, سمزقند،خيابان گاز،خ رسالت-دروي-يوسف زاده-خواجه ربيع

گاز،رسالت،خواجه ربیع

34

پايانه طبرسي

چ.مقدم-چ.سيلو-خ.ابوذر-خ.مسلم-صدمتري-م.امام حسين

پایانه خواجه ربيع

35

پايانه مصلي

م بار رضوي، صدمتري،م فجر، م امام حسين(ع)-آرامگاه خواجه ربيع

پایانه خواجه ربيع

37

پايانه مفتح

خ.گاز-راه آهن-چ.هاشمي نژاد-چ.خواجه ربيع-م.شهدا-خ.امام خميني-م.15خرداد-ب.جمهوري

پايانه غدير

37.1

پايانه مفتح

خ.گاز-ب.هدايت-ب.ابوطالب-ب.شفا-م.بوعلي-م.فردوسي-ب.سازمان آب-م.راهنمايي

پایانه فلسطين

38

پایانه خواجه ربيع

م.امام حسين-سمزقند-م.شهدا-م.سعدي-م شریعتی

كوهسنگي،پایانه زکریا

38.1

پایانه شهدا

م.شريعتي-خ.احمدآباد-م.فلسطين

پايانه آزادي

39

میدان شهداء

چ خواجه ربيع-سمزقند-م.امام حسين-ت.جاده كلات-ب.بهمن

شهرك قدس،گردشگری

40

حرم مطهر

چ مقدم طبرسي، چ برق، ميدان فجر

بلوار طبرسي شمالي

50

حرم مطهر

خ شيرازي-چهارراه شهدا

پايانه شهداء

60

پایانه شهداء

میدان فردوسی،میدان بوعلی، بلوارتوس، میدان شهید فهمیده، بلوار توس، میدان معراج

پایانه معراج

62

میدان بیت المقدس

خسروي-خيابان جم-خيابان سناباد-ب.سجاد

پايانه‏ آزادي

73

ميدان بيت المقدس

م.بسيج- م 15خرداد

پایانه فلسطین

77

ميدان بيت المقدس

م بسيج- م15خرداد-ب.جمهوري

فرودگاه

79

پایانه راه‏آهن

م.بيت المقدس-م بسيج-15خرداد

فرودگاه

80

پایانه زکریا

خ.كوهسنگي-ملاصدرا-خ.احمدآباد-كلاهدوز-ب.ابوطالب-هدايتب.خيام شمالي-م.سپاد

پایانه گردشگری

82

خيابان خسروي

چهارطبقه-چ.لشگر-شريعتي

دكتر بهشتي،پایانه زکریا

83

پایانه را‏ه‏ آهن

چ.شهدا-چ.خسروي-خ.خاكي-چ.لشگر-م.عدل خميني-م.115خرداد-پ.مسافربري

پايانه مسافربري

84

پايانه مسافربري

م.بسيج-حرم مطهر-خ.طبرسي-چ.برق-م.فجر-ب.طبرسي-بلوار سوم

پايانه طبرسي

84.1

پايانه مسافربري

م.15 خرداد-خ.كوشش-خ.17 شهريور-ب.وحدت-چ.مقدم-چ.برق-م.فجر-ب.طبرسي

پايانه طبرسي

85

پایانه مسافربری

م.تلوزیون-م.آزادی-امام هادی

پایانه معراج

86

میدان بیت المقدس

چ خسروي, چهارطبقه،خ امام خميني،چ لشكر، م شریعتی

کوهسنگی،پایانه زکریا

88

پایانه خواجه ربيع

م.امام حسین(ع)-صدمتری-م.سپاد-خیام-تقاطع خیام و توس-خیام جنوبی-تقاطع سجاد-تقاطع خيام ملك آباد

پایانه آزادی

91

پایانه فلسطین

اول رضا شهر-چ.خاقاني-م.حر-م.هاشميه-چ.پيروزي-م.هشتصد-م.خيام آب و برق-تجريش-برونسي

پایانه وکیل آباد

99

پايانه وكيل آباد

ب.‏وكيل‏آباد-‏خ.‏نمايشگاه-‏م‏.امام‏حسن-ب.شاهد-پليس راه-م.قائم-صدمتري-م.امام حسين

پايانه خواجه ربيع

100

پايانه مصلي

ج‎سرخس،م باررضوي،پل‎الغدير،ج آسيائي،م گاراژدارها،م‎جهاد،م‎صداوسيما،م آزادي

پايانه آزادي

210

ميدان بيت المقدس

خ.خسروي-چ.شهدا-چ.ميدان بار-م.فردوسي-چ.خيام-ب.خيام شمالی

پايانه گردشگري

702

چهارراه دانش شرقی

چ نخریسی،م بسيج،م 15خرداد،چ مقدم،پليس راه،ابتداي طرق،خواجه اباصلت

بهشت رضا(ع)

 

خطوط  حومه


111

پايانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-دادگاه-طرقبه-طرقدر

طرقدر

113

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-امام زادگان ياسر و ناصر-حصار

حصار

114

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-دادگاه-طرقبه-عنبران-جاغرق

جاغرق

115.1

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-دادگاه-طرقبه-پاسگاه-شهرك فرهنگيان-نقندر

كنگ

121

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-ده نو-ويراني-حصار سرخ-ارچنگ-ميدان امام-انتهاي خط شانديز

شانديز

123

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-ده نو-ويراني-حصار سرخ-ارچنگ-ميدان امام-انتهاي خط شانديز-ابرده

ابرده

124

پایانه وكيل آباد

انتهاي خط شانديز-ابرده

زشك

202

پایانه فردوسی

م.استقلال-س.امام هادي-پليس راه-سه راه دانش-ناسيونال-س.فردوسي-حاجي آباد-هارونيه

فردوسي‎(جاده جديد)

307

پایانه خواجه ربيع

ب.بهمن-ج.كلات-شهرك صنعتي-معين آباد-گوارشك-خوش هوا-اخنگان

چايدره

501

پایانه عدالت

م.بار-ش.رجائي-ش.باهنر-ش.رضوي-قازقان-چنارك-امازاده يحيي

ميامي

 

 

راهنما

ب  = بلوار

ج = جاده

خ = خيابان

م = ميدان

ش = شهرك

پ  = پايانه

چ = چهارراه

س = سه راه

ت  = تقاطع