var CITY_MAP_ZOOMING_FACT=17; var CITY_MAP_CENTER_LAT = '36.289463'; var CITY_MAP_CENTER_LNG = '59.600015'; //var IMAGES = ["http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/park-icon.png", "http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/park-icon.png"]; //category image according to category //var IMAGES_SHADOW = []; //var ICONS = []; //var CAT_INFO = ["بوستانها و تفرجگاه ها", "پارک ها و بوستانهای بزرگ"]; //var POST_INFO = []; var markers = {'بوستانها و تفرجگاه ها':[{'name':'باغ ملی','location': [36.289463,59.600015],'message':'باغ ملی
آدرس : خیابان امام خمینی','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/park-icon.png'}],'پارک ها و بوستانهای بزرگ':[{'name':'باغ ملی','location': [36.289463,59.600015],'message':'باغ ملی
آدرس : خیابان امام خمینی','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/park-icon.png'}]};

باغ ملی

پارک باغ ملی که هم اکنون درمرکز شهر مشهد و در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده ، درواقع اولین پارک تفریحی مشهد است که در حاشیه خیابان قدیمی ارگ احداث شده و در گذشته با آب یکی از قنات های مشهور مشهد مشروب می شده است.

باغ ملی به دلیل هم جواری با ارگ حکومتی مشهد و واقع شدن درمرکز شهر ، در گذشته محل اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی بوده است. و با توسعه و گسترش شهر و احداث پارک بزرگ و جدید ، اکنون باغ ملی به صورت پارک محلی درآمده است، اما در عین حال به دلیل قدمت از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش های مختلف این پارک با انواع چنارهای قدیمی و درختان مختلف و گونه های گیاهی و گلکاری و چمن و فضای سبز مزین شده و محل تفرج و تفریح و استراحت شهروندان مشهد می باشد. این پارک هم اکنون تحت نظر شهروندان مشهد می باشد. این پارک هم اکنون تحت نظر شهرداری منطقه ۸ مشهد است.


       بوستانها و تفرجگاه ها پارک ها و بوستانهای بزرگ

افزدون
افزدون

مرتبط

ثبت نظر شما

با کليک بر روي ستاره ها ، به اين مطلب امتياز دهي کنيد :

آدرس : خیابان امام خمینی