var CITY_MAP_ZOOMING_FACT=17; var CITY_MAP_CENTER_LAT = '36.288217'; var CITY_MAP_CENTER_LNG = '59.609241'; //var IMAGES = ["http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/shopping-icon.png", "http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/shopping-icon.png"]; //category image according to category //var IMAGES_SHADOW = []; //var ICONS = []; //var CAT_INFO = ["بازارها", "مراکز خرید و نمایشگاهی"]; //var POST_INFO = []; var markers = {'بازارها':[{'name':'بازار فرش','location': [36.288217,59.609241],'message':'بازار فرش
آدرس : میدان بیت المقدس، خیابان اندرزگو 13','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/shopping-icon.png'}],'مراکز خرید و نمایشگاهی':[{'name':'بازار فرش','location': [36.288217,59.609241],'message':'بازار فرش
آدرس : میدان بیت المقدس، خیابان اندرزگو 13','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/shopping-icon.png'}]};

بازار فرش

این بازار قدیمی پیش از این جزیی از بازار بزرگ مشهد به شمار می‌آمد که در آن انواع و اقسام مایحتاج زائران عرضه می‌شد اما به تدریخ فروشندگان قالی و قالی‌باف‌ها در این راسته مستقر گردیده و امروزه بیشتر حجره‌های این مکان به فروشندگان و پرداخت کنندگان انواع قالی اختصاس یافته است.

       بازارها مراکز خرید و نمایشگاهی

افزدون
افزدون

مرتبط

ثبت نظر شما

با کليک بر روي ستاره ها ، به اين مطلب امتياز دهي کنيد :

آدرس : میدان بیت المقدس، خیابان اندرزگو 13