مدرسه دو در

مدرسه دو در

این بنا در جوار حرم مطهر و مقابل مدرسه پریزاد واقع است و بر اساس کتیبه سر در آن به سال ۸۴۳ (ه.ق) و در دوران حکومت شاهرخ تیموری به همت غیاث الدین خواجه بهادر ساخته شده است. این مدرسه ۴ ایوانی بوده و مشتمل بر غرف و حجرات در دو طبقه، دو گنبد فیروزهای رنگ و تزئینات کاشی های معرق و یکرنگ شده است. این بنا در عصر صفوی ۱۰۸۸ ه.ق مرمت گردیده است.

آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی درون شهری

نظرات شما