var CITY_MAP_ZOOMING_FACT=17; var CITY_MAP_CENTER_LAT = '36.271766'; var CITY_MAP_CENTER_LNG = '59.6196'; //var IMAGES = ["http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/bastani-icon.png", "http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/empty-icon.png"]; //category image according to category //var IMAGES_SHADOW = []; //var ICONS = []; //var CAT_INFO = ["آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی", "درون شهری"]; //var POST_INFO = []; var markers = {'آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی':[{'name':'کاروانسرای بابا قدرت','location': [36.271766,59.6196],'message':'کاروانسرای بابا قدرت','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/bastani-icon.png'}],'درون شهری':[{'name':'کاروانسرای بابا قدرت','location': [36.271766,59.6196],'message':'کاروانسرای بابا قدرت','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/empty-icon.png'}]};

کاروانسرای بابا قدرت

karevan sara baba ghodrat

این کاوانسرا در خیابان صدر، بین صدر ۱۸ و ۱۶ واقع گردیده . وسعت بنای مذکور که در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط اسحاق خان قرائی برای استراحت و اطراق موقتی کاروان زائرین مشهد الرضا(ع) ساخته شد ۱۵۰۰ متر مربع و دارای یک حیاط مرکزی با ۱۶ اتاق و ایوانچه پیرامون آن است . در دو سوی بنا و پشت اتاق ها ، فضای دو استبل وجود دارد و در چهار گوشه بیرونی آن برج هایی دیده می شود که به مرور زمان تغییر شکل یافته اند . علاوه بر ایوان ورودی در امتداد آن ایوان دیگری به صورت دو اشکوبه ایجاد شده است که به بالاخانه آن منتهی می گردد .
این بنا هم اکنون توسط سازمان محترم میراث فرهنگی و گردشگری در حال مرمت می باشد و انشاا… در آینده نزدیک پس از تکمیل مرمت و اعمال تغییرات ، بخش های اداری ، فرهنگی ، آموزشی ، تجاری و رستوران در این مجموعه راه اندازی می گردد و کاروانسرای بابا قدرت دوباره پس از گذشت سالیان متمادی پذیرای شهروندان و زائران حضرت رضا(ع) خواهد بود.

آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی درون شهری

نظرات شما