var CITY_MAP_ZOOMING_FACT=17; var CITY_MAP_CENTER_LAT = '36.169457362302865'; var CITY_MAP_CENTER_LNG = '58.80392700433731'; //var IMAGES = ["http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/bastani-icon.png"]; //category image according to category //var IMAGES_SHADOW = []; //var ICONS = []; //var CAT_INFO = ["موزه ها"]; //var POST_INFO = []; var markers = {'موزه ها':[{'name':'سایت موزه شادیاخ','location': [36.169457362302865,58.80392700433731],'message':'سایت موزه شادیاخ','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/bastani-icon.png'}]};

سایت موزه شادیاخ

سایت موزه شادیاخ

نیشابور در طول تاریخ به ویژه دوره اسلامی جایگاه پر اهمیتی داشته است از جمله با ظهور سلسله طاهریان در سال ۲۰۵ هجری، نیشابور مرکز حکومت گردید و در شادیاخ عمارت و برای سپاهیان خانه‌هایی بنا گردید، از آن پس این منطقه دارالحکومه خراسان شد و تا زمان مغول محل اقامت امیران و پادشاهان بود. امروزه محوطه تاریخی شادیاخ در جنوب شرقی آرامگاه عطار با وسعت بیش از دویست هزار متر مربع دیده می شود. کاوشهای این محوطه ارزشمند از سال ۱۳۷۸ ش. آغاز گردیده و تا روشن شدن زوایای تاریخی آن ادامه دارد. این مکان در آینده به سایت موزه باستان شناسی تبدیل خواهد شد.

موزه ها

نظرات شما