var CITY_MAP_ZOOMING_FACT=17; var CITY_MAP_CENTER_LAT = '36.375412'; var CITY_MAP_CENTER_LNG = '59.519064'; //var IMAGES = ["http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/empty-icon.png", "http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/sport-icon.png"]; //category image according to category //var IMAGES_SHADOW = []; //var ICONS = []; //var CAT_INFO = ["مجموعه های آبی", "مجموعه های ورزشی و تفریحی"]; //var POST_INFO = []; var markers = {'مجموعه های آبی':[{'name':'سرزمین موج های آبی','location': [36.375412,59.519064],'message':'سرزمین موج های آبی
آدرس : قاسم آباد-بلوار اندیشه -نبش اندیشه 63','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/empty-icon.png'}],'مجموعه های ورزشی و تفریحی':[{'name':'سرزمین موج های آبی','location': [36.375412,59.519064],'message':'سرزمین موج های آبی
آدرس : قاسم آباد-بلوار اندیشه -نبش اندیشه 63','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/sport-icon.png'}]};

سرزمین موج های آبی

ی شک فراهم آوردن مکانی ایمن و مفرح برای گذران اوقات فراغت از کار روزانه، نیازی است که در جامعه امروز بیشتر به چشم می آید و آنچه این نیاز را قوت می بخشد کمبود مراکزی اینچنینی است و چه چیز بهتر از آن که در پی احساس این نیاز مبرم جامعه در راه رفع آن و گسترش چنین محیط هایی بیشتر بکوشیم.

مجموعه فرهنگی ورزشی پارک آبی با عنوان سرزمین موجهای آبی، بزرگترین پارک آبی خاورمیانه به لحاظ وسعت و از نظر سرپوشیده بودن و همچنین از حیث امکانات در رده کاملترین پارک های آبی دنیا به شمار می آید. این مجموعه با فراهم آوردن محیطی امن در خدمت سلامت جسمی و در طول آن سلامت روان تک تک افراد جامعه بوده و بی گمان یکی از قطبهای تفریحی کشور به شمار می آید. بی مثال بودن این مجموعه باعث گشته تا به تجربه ای دلچسب و به یادماندنی برای زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا (ع) فراهم آورد که همانا بزرگترین لوح افتخار ما محسوب می گردد.

       مجموعه های آبی مجموعه های ورزشی و تفریحی

افزدون
افزدون

مرتبط

ثبت نظر شما

با کليک بر روي ستاره ها ، به اين مطلب امتياز دهي کنيد :

آدرس : قاسم آباد-بلوار اندیشه -نبش اندیشه 63